Truyện tiếng Việt tương tác cho trẻ nhỏ

Kho truyện tiếng Việt tương tác cung cấp các câu chuyện kể trực quan, sinh động, trong đó người sử dụng là trẻ em dễ dàng tương tác để phát triển ngôn ngữ, tư duy.