Truyền thống và hiện đại

TTXVN - Sáng 6-11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp Ban Giáo dục tăng ni T.Ư (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo dục Phật giáo Việt Nam: Truyền thống và hiện đại”.

Truyền thống và hiện đại - Ảnh 1

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo chư tôn đức hàng giáo phẩm cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo thọ, giảng sư, nhà nghiên cứu Phật học, nhà giáo, nhà khoa học. Tại hội thảo, các đại biểu đã bàn về những giá trị của giáo dục Phật giáo truyền thống; đánh giá toàn diện thực trạng của giáo dục Phật giáo Việt Nam, từ đó xác định đường hướng, mục tiêu đúng đắn và phương pháp, biện pháp thực hiện có tính khả thi cho giáo dục Phật giáo, xây dựng nền giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc. Các chức sắc, nhà nghiên cứu, học giả cho rằng, đối với mỗi tôn giáo, giáo dục luôn được quan tâm hàng đầu. Giáo dục trong tôn giáo nhằm đào tạo đội ngũ tu sĩ, chức sắc, tín đồ để phục vụ cho công cuộc khai mở, củng cố và bảo vệ chân chính niềm tin tôn giáo, hướng con người đến cuộc sống chân - thiện - mỹ...