Truyền thống tôn sư trọng đạo trong ca dao tục ngữ Việt

Tôn sư trọng đạo là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Cùng tham khảo những câu ca dao, tục ngữ hay về tinh thần tôn sư trọng đạo để thấy được tầm quan trọng của người thầy, cũng như nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Truyền thống tôn sư trọng đạo trong ca dao tục ngữ Việt - Ảnh 1

Nguồn: Khotangdanhngon.com

Hữu Quân - Lê Hoa