Truyện ngắn: Rác và yêu

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Rất nhiều khi, cái tính đồng bóng của Vợ làm hỏng hết mọi thứ. Mà lại làm hỏng tất cả những gì chính chị đã công phu tạo dựng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Vanhoc/2008/2/8/225470.tno