Truyện ngắn của Hồng Chiến: Hoa nhài và hạt sương

Một giọt sương tròn như hạt ngọc, trong suốt, đậu trên cánh một bông hoa nhài trắng. Ông mặt trời vén mây, đủng đỉnh bạo bước lên khỏi ngọn núi phía đông; hạt sương co mình lại hoảng hốt kêu lên: Đến lúc phải chia tay rồi chị hoa Nhài ơi!

Nguồn VOV: https://vov.vn/podcast/ke-chuyen-cho-be/truyen-ngan-cua-hong-chien-hoa-nhai-va-hat-suong-post1063913.vov