Truyền hình ngày 26-6-2008

TT - 8g15: Người xây tổ ấm: An toàn cho trẻ. 9g45: Phim: Những người con đất cảng. 11g: Sức sống mới. 13g05: Phim: Vương Chiêu Quân. 15g30: Tạp chí phụ nữ: Chân dung các nhà báo nữ.16g15: Gia đình và trẻ em: An toàn để trẻ em sống và phát triển. 17g: Phim: Bí mật cuộc đời của hoàng thái tử. 20g: Phim: Gió từ phố Hiến. 22g20: Văn học nghệ thuật.