Truyền hình Internet trên Xbox 360

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Tin đồn về dịch vụ truyền hình Internet IPTV trên Xbox 360 nay đã sáng tỏ.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8177&t=pcolarticle