Truyện cười: Quan ông sợ vợ

  653 liên quanGốc

  Một thầy bói sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi:

  - Sao mặt thầy lại xây xát cả ra thế?

  - Bẩm, chiều hôm qua con ngồi chơi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ xuống.

  Quan không tin hỏi lại:

  - Thầy dối tôi. Chắc hôm qua vợ thầy lại cào thầy đấy chứ gì? Thầy cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy tên ra lôi cổ nó vào đây. Đàn bà phải trị thẳng thay, không thì loạn hết.

  Không ngờ quan bà đứng trong, nghe thấy quan ông nói vậy giận lắm hầm hầm bước ra. Quan ông thấy bóng quan bà líu cả lưỡi lại, bảo thầy bói:

  - Thôi... thầy... tạm lui... Giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ rồi!

  Theo TTVH

  Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/the-gioi-nghieng/truyen-cuoi-quan-ong-so-vo/209129.htm