Truyện cười hay: Tính toán như thần

  663 liên quanGốc

  Chuyện kể rằng có 3 chàng trai, cùng đến một công ty nộp đơn xin việc.

  Trưởng phòng Tổ chức cán bộ mời anh thứ nhất vào hỏi:

  - Có việc như thế này... Anh xem có làm được không?

  - Tôi làm được - Anh thứ nhất hăng hái trả lời.

  - Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?

  Anh thứ nhất, vốn thật thà trả lời:

  - 500.000 đồng.

  Trưởng phòng cho anh thứ nhất ra ngoài đợi. Đến lượt anh thứ hai vào. Trưởng phòng lại hỏi:

  - Có việc như thế này... Anh xem có làm được không?

  - Tôi làm được - Anh thứ hai hăng hái trả lời.

  - Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?

  Anh thứ hai láu cá hơn trả lời:

  - 1.000.000 đồng.

  - Ồ đắt quá. Anh có biết anh thứ nhất sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 đồng không?

  - Xin lỗi, anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là để biếu anh.

  Trưởng phòng cho anh thứ hai ra ngoài đợi. Đến lượt anh thứ ba vào. Trưởng phòng lại hỏi:

  - Có việc như thế này... Anh xem có làm được không?

  - Quá dễ - Anh thứ ba hăng hái trả lời.

  - Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?

  Anh thứ ba trả lời:

  - 1.500.000 đồng.

  - Ồ đắt quá. Anh có biết anh thứ nhất sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 đồng không?

  - Xin lỗi, anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là để biếu anh, 500.000 còn lại em thuê thằng thứ nhất nó làm.

  Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/truyen-cuoi-hay-tinh-toan-nhu-than-ptlw9wyGg.html