Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ba cán bộ Bưu điện Quảng Ngãi hy sinh trong khi hàn nối cáp quang

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Bưu điện Quảng Ngãi và Viễn thông Quảng Ngãi vừa tổ chức Lễ truy tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho ba cán bộ đã hy sinh trong khi đang thực hiện nhiệm vụ khắc phục thông tin liên lạc cho huyện Tây Trà trong đợt lũ lụt miền Trung hồi tháng 11/2007....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=112&subjectID=14010