Truy lùng kẻ gieo rắc "cái chết trắng": Sức mạnh của sự cảm hóa (Kỳ 2)

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Với đối sách phù hợp, mang tính nhân văn cao thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, quyết liệt, tài tình, toàn bộ đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào sang các nước trong khu vực do Nguyễn Văn Cẩn cầm đầu đã bị C17 bóc gỡ hoàn toàn. "Mang tội như tôi mà được đối xử thế này, tôi cám ơn cán bộ lắm. Ngần này tuổi rồi, chết tôi chẳng sợ. Nếu các anh đánh tôi, chết tôi cũng không khai. Nhưng vì phục cái cách cư xử của các anh thì tôi khai..." - Cẩn tâm sự.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2008/4/66002.cand