Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng tuyển sinh 2008

Trường TC nghề Tôn Đức Thắng, thông báo xét tuyển 1.250 học viên vào hệ trung cấp nghề. Đối tượng được xét tuyển phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và THCS.