Trưởng trạm y tế xã giỏi

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Trưởng trạm y tế Lê Duy Nghĩa ở xã Gia Trấn (Gia Viễn, Ninh Bình) được bà con tin yêu bởi những đóng góp cho công tác phòng, chữa bệnh của người dân trong xã.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134960&sub=51&top=37