Trường thứ hai công bố điểm thi ĐH

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Thống kê theo từng môn cho thấy, môn Toán có một TS đạt điểm 8, 47 TS có điểm từ 5 trở lên, 65 TS điểm 0, và 293 TS có điểm dưới 1. Môn Vật lý cũng chỉ có một TS đạt điểm 8 và 82 TS có điểm từ 5 trở lên; điểm thấp nhất của môn này là 0,5.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=77930