Trường thiếu chỉ tiêu lớp 10: Cần báo với Sở GD-ĐT khả năng tiếp nhận thêm

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Công Minh cho biết: “Trên bình diện chung, hầu hết các trường đã tuyển đủ HS. Tuy nhiên, nếu trường nào thiếu chỉ tiêu thì chỉ cần thông báo sớm với Ban Giám đốc Sở GD-ĐT về khả năng tiếp nhận thêm. Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT sẽ có phương án trình với UBND TP xin tuyển thêm”.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2008/8/160914