Trường Sĩ Quan Không quân: Tổ chức huấn luyện nhảy dù trên mô phỏng

Trung tâm mô phỏng, Trường Sĩ Quan Không quân vừa tổ chức khai xuân bay nhảy dù trên mô phỏng cho các cán bộ phòng Quân huấn của trường.

Cán bộ nhà trường thực hiện động tác nhảy dù trên mô phỏng.

Cán bộ nhà trường thực hiện động tác nhảy dù trên mô phỏng.

Theo đó, trong buổi huấn luyện, các cán bộ đã thực hiện nhảy dù trên các loại dù cơ bản và dù thể thao, trên các loại địa hình sân bay, thành phố. Huấn luyện nhảy dù trên mô phỏng giúp người bay có bản lĩnh tâm lý trước khi nhảy dù thực tế, rèn luyện kỹ năng lái dù và hạn chế rủi ro, bất trắc trong quá trình huấn luyện.

Huấn luyện lý thuyết trước khi bay thực hành trên mô phỏng.

Buổi huấn luyện đầu năm nhằm đánh giá chất lượng khí tài phục vụ cho huấn luyện tại buồng tập của Trung tâm mô phỏng bảo đảm tốt, sẵn sàng phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù năm 2024.

KHẮC DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202402/truong-si-quan-khong-quan-to-chuc-huan-luyen-nhay-du-tren-mo-phong-2d62524/