Trường Sĩ quan Không quân công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2024

Năm 2024, Trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh 95 chỉ tiêu hệ đại học theo 04 phương thức.

Trường Sĩ quan Không quân là Trường Đại học quân sự trực thuộc Quân chủng Phòng không - không quân - Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đây là đơn vị chuyên đào tạo phi công quân sự, sĩ quan kỹ thuật hàng không trình độ Đại học quân sự và Cao đẳng kỹ thuật cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2024, Trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh 95 chỉ tiêu hệ đại học (Phi công quân sự, Dù - Tìm kiếm cứu nạn đường không) theo 04 phương thức.

Đối tượng tuyển sinh

Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức Quốc phòng và thanh niên ngoài quân đội đã qua khám tuyển và sơ tuyển do viện Y học Phòng không - Không quân tổ chức, được Ban Tuyển sinh Quân sự Quân chủng Phòng không - Không quân kết luận đủ điều kiện, tiêu chuẩn đào tạo phi công quân sự.

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Sĩ quan Không quân

Trường Sĩ quan Không quân không phân chia khu vực tuyển sinh.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 95

- Phi công quân sự: 75

- Dù - Tìm kiếm cứu nạn đường không: 20

Học viên Trường Sĩ quan Không quân

Học viên Trường Sĩ quan Không quân

Phương thức tuyển sinh của Trường Sĩ quan Không

- Phương thức 1:Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT: 14 Chỉ tiêu (15 % Chỉ tiêu)

- Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức: 19 Chỉ tiêu (20 % Chỉ tiêu)

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT: 09 Chỉ tiêu (10 % Chỉ tiêu)

- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2024.

Thực hiện xét tuyển lần lượt từ phương thức 1 đến phương thức 4, thí sinh được tham gia xét tuyển tất cả các phương thức tuyển sinh của Trường. Trong đó, thực hiện xét tuyển sớm từ Phương thức 1 đến Phương thức 3. Khi xét tuyển từ Phương thức 1 đến Phương thức 3, nếu không tuyển đủ chỉ tiêu được giao, số chỉ tiêu còn thiếu sẽ chuyển sang xét tuyển theo Phương thức 4.

Ngọc Châm

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/truong-si-quan-khong-quan-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2024-122447.htm