Trưởng phòng sai phạm vẫn làm Chủ tịch hội đồng kỷ luật cấp dưới

  3 liên quanGốc

  Luật sư cho rằng, ông Nhật Bằng làm Chủ tịch Hội đồng kỷ luật cấp dưới khi chính ông này đang có sai phạm là không đúng quy định.

  Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình (Cà Mau).

  Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau (gọi tắt là Trung tâm), ngày 8/7, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình vừa có Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật công chức đối với ông Nguyễn Bá Nhẫn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện này.

  Theo đó, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật là ông Nguyễn Nhật Bằng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình và 4 Ủy viên Hội đồng (trong đó: có 1 Phó Trưởng phòng; 1 Phó Chủ tịch Công đoàn; 1 chuyên viên của Phòng Văn hóa - Thông tin và 1 chuyên viên của Trung tâm).

  Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản số 3164 ngày 25/5/2020 chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Thới Bình tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với ông Nguyễn Nhật Bằng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình và ông Nguyễn Bá Nhẫn, Giám đốc Trung tâm do đã có nhiều sai phạm. Đồng thời, thu hồi và nộp toàn bộ tiền sai phạm đã xác định tại kết luận thanh tra vào ngân sách nhà nước, quỹ công đoàn theo đúng quy định.

  Cụ thể, sai phạm của ông Nguyễn Nhật Bằng đã chiếm dụng tiền Trung tâm cho thuê trụ sở 60 triệu đồng, tiền công đoàn hơn 1,8 triệu đồng để nộp khắc phục sau thanh tra; không thu hồi hơn 29,2 triệu đồng của 7 cá nhân nộp ngân sách theo kết luận thanh tra; không trung thực trong việc cho Điện lực thuê trụ sở;…

  Còn ông Nguyễn Bá Nhẫn có sai phạm do không trung thực trong việc cho Điện lực thuê trụ sở; để ông Bằng sử dụng nguồn thu từ cho thuê trụ sở của đơn vị nộp khắc phục sau thanh tra; chỉ đạo chiếm dụng 32,6 triệu đồng tiền nộp khắc phục sau thanh tra để trả lương hợp đồng lao động; không chấp hành chỉ đạo của cấp trên về việc chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ;…

  Vấn đề dư luận đặt ra ở đây, việc ông Bằng đang là đối tượng bị kiểm điểm và xem xét “xử lý nghiêm” theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhưng ông Bằng cũng chính là người ký Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật và là Chủ tịch Hội đồng kỷ luật đối với ông Nhẫn liệu có khách quan và có đúng với chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau hay chưa?

  Chia sẻ với PV Báo Giao thông về vấn đề trên, luật sư Hồ Nguyên Lễ, Giám đốc Công ty Luật Tín Nghĩa (TP.HCM) cho rằng, ông Bằng và ông Nhẫn đều là những công chức đứng đầu đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật phải xem xét xử lý kỷ luật.

  “Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 16 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP quy định tổ chức họp kiểm điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật thì Chủ tịch UBND huyện Thới Bình có trách nhiệm tổ chức họp kiểm điểm và quyết định thành phần dự họp đối với Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình và Giám đốc Trung tâm”, luật sư Lễ nêu quan điểm.

  Luật sư Lễ cho rằng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình cũng là đối tượng bị xem xét kỷ luật như Giám đốc Trung tâm thì Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình làm Chủ tịch Hội đồng kỷ luật có thể sẽ không khách quan và cũng không đúng quy định tại khoản 3, Điều 18 của Nghị định số 34/2011/NĐ-CP. Đó là: “Không được cử người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của công chức bị xem xét xử lý kỷ luật tham gia thành viên Hội đồng kỷ luật”.

  “Do đó, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình phải là Chủ tịch Hội đồng kỷ luật đối với ông Bằng và ông Nhẫn thì mới đảm bảo tính khách quan, vì cả ông Bằng và ông Nhẫn có sai phạm cùng một vụ việc”, luật sư Lễ nhấn mạnh.

  Gia Minh

  Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sai-pham-van-ky-quyet-dinh-ky-luat-nguoi-vi-pham-khac-d471339.html