Trường hợp này, xe kéo nhau có vi phạm quy tắc giao thông?

Điều kiện để ô tô kéo theo một ô tô khác khi xe này không tự chạy được là phải bảo đảm chắc chắn, an toàn.

Trường hợp này, xe kéo nhau có vi phạm quy tắc giao thông không?

A

Theo Điều 29 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định về xe kéo xe và xe kéo rơ-moóc, một xe tải chỉ được phép kéo theo một ô tô khi xe này không tự chạy được và phải bảo đảm các quy định an toàn.
Điều luật này cũng nêu rõ xe kéo rơ-moóc, xe kéo sơ mi rơ-moóc không được kéo thêm rơ-moóc hoặc xe khác.
Về mức phạt, phạt tiền 600.000 - 800.000 đồng đối với người điều khiển xe kéo rơ-moóc, xe kéo sơ mi rơ-moóc kéo thêm rơ-moóc hoặc xe khác, vật khác.

B

Không

Anh Nhật

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/truong-hop-nay-xe-keo-nhau-co-vi-pham-quy-tac-giao-thong-ar871864.html