Trường hợp nào tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút?

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên có hộ khẩu thường trú tại vùng thuận lợi. Tháng 9/1999 công tác tại Trường THCS Triệu Hải thuộc xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng (Vùng thuận lợi).

Ảnh có tính chất minh họa/Internet

Tháng 8 /2003 tôi được chuyển công tác đến Trường THCS Xuân Thành thuộc xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng (Vùng thuận lợi). Tháng 6/2008 xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng được công nhận xã đặc biệt khó khăn. Theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP thì tôi đã được chế độ thu hút 5 năm. Theo nghị định 19/2013/CĐ-CP thì tôi có được hưởng tiếp chế độ thu hút này nữa không? – Lê Hùng (hungdateh@gmail.com).

* Trả lời: Trước hết bạn cần nghiên cứu kỹ Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/2/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định trên quy định: Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Về trường hợp cụ thể của bạn nếu như bạn đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác cho bạn trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước.