Trường hợp nào thương binh chết do thương tật được xác nhận là liệt sĩ?

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Theo quy định tại khoản 6, Điều 3, Mục 3, Chương I Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26-5-2006 của Chính phủ, những thương binh, người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương tái phát, được công nhận là liệt sĩ trong các trường hợp:

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125485&sub=69&top=40