Trường hợp nào bị thu hồi đất không được bồi thường

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    (Tiếp theo kỳ trước) Hanoinet - Theo QĐ số 137/2007/QĐ-UBND thì các trường hợp sau đây không được bồi thường khi bị thu hồi đất: người sử dụng đất không đủ điều kiện theo quy định;

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=33277