Trường hợp khám - chữa bệnh trái tuyến được hưởng chế độ BHXH

Ông Thân Văn Tùng (Cty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh) hỏi: Người lao động khám - chữa bệnh trái tuyến có được giải quyết chế độ nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) trong thời gian khám, chữa bệnh không?

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau: Theo quy định tại thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT – BYT – BHXH, ngày 22.6.1999 giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội VN hướng dẫn các cơ sở khám - chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia BHXH, theo đó người lao động khi đi khám - chữa bệnh trái tuyến được giải quyết chế độ nghỉ ốm hưởng BHXH khi thuộc một trong các trường hợp: Người bệnh vào viện trong tình trạng cấp cứu; người lao động đi công tác mà bị ốm; người lao động đi nghỉ phép về địa phương khác nếu đã nghỉ hết phép mà bị ốm. Các trường hợp khác không nằm trong ba trường hợp trên khi đi khám - chữa bệnh trái tuyến sẽ không được giải quyết nghỉ ốm hưởng BHXH trong thời gian khám - chữa bệnh.