Trường học xanh - Trường học hạnh phúc

Trong xu hướng phát triển xanh, trường học xanh được kỳ vọng dẫn đầu xu hướng giáo dục về lối sống bền vững, dựa trên phương pháp thay đổi hành vi ngay từ nhỏ, giúp trẻ định hình được cách sống xanh.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/chi-tiet/truong-hoc-xanh-truong-hoc-hanh-phuc-114426.htm