Trường học New York ở Sài Gòn

Trường quốc tế Saigon Pearl vừa mới khai giảng với hơn 100 học sinh thuộc 24 nước, tuổi từ 2 – 10.

Trường giảng dạy chương trình theo đúng chuẩn của hệ thống giáo dục bang New York, được WASC (hiệp hội Nhà trường miền Tây) của Mỹ công nhận. Tùy theo lớp, học phí từ 6.000 – 12.000 USD/năm. Theo học ở đây trẻ được học nhiều kỹ năng từ rất sớm. Theo Trần Việt Đức SGTT