Trường Giang nhắc nhở Xuân Nghị vì Midu mà không thể tập trung

Không chỉ thất vọng khi Xuân Nghị trả lời sai nhiều câu hỏi dễ, Trường Giang còn nhắc nhở Mr. Cần Trô vì thiếu tập trung ở tập 29 Nhanh như chớp.

Hải Thanh