Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Chiều 11-9, Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn nguyện vọng (NV) 2 các ngành hệ ĐH như sau:

    Công nghệ thông tin: 15; toán - tin ứng dụng: 15; điện – điện tử: 15; bảo hộ lao động: 15; xây dựng dân dụng và công nghiệp: 17,5; xây dựng cầu đường: 15; cấp thoát nước – môi trường nước: 15; quy hoạch đô thị: 15; công nghệ hóa học: 15 (A), 17,5 (B); khoa học môi trường: 15 (A), 16 (B); công nghệ sinh học: 17; tài chính – tín dụng: 18,5; kế toán – kiểm toán: 18,5 (A), 19,5 (D1); quản trị kinh doanh (QTKD): 18,5; QTKD quốc tế: 17,5; QTKD nhà hàng – khách sạn: 16; xã hội học: 14 ; Việt Nam học: 15; tiếng Anh: 14; tiếng Trung: 14; Trung – Anh: 14; mỹ thuật công nghiệp: 20; quan hệ lao động: 15. Hệ CĐ: Công nghệ thông tin: 12; điện – điện tử: 10,5; xây dựng dân dụng và công nghiệp: 11,5; kế toán – kiểm toán: 13 (A), 12 (D1); QTKD: 12,5 (A), 11,5 (D1); tài chính – tín dụng: 13 (A), 12 (D1); tiếng Anh: 10. Thí sinh đăng ký xét tuyển NV2 vào trường nhưng không trúng tuyển, được xét trúng tuyển qua các ngành khác như sau: Hệ ĐH ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, đạt điểm từ 15-17 được chuyển sang ngành xây dựng cầu đường; công nghệ hóa học đạt điểm 17 chuyển sang công nghệ sinh học, đạt điểm từ 15-16,5 chuyển sang cấp thoát nước - môi trường nước; tài chính tín dụng, khối A đạt từ 16-17,5 điểm chuyển sang điện – điện tử, đạt 18 điểm chuyển sang quan hệ lao động, nếu khối D1 đạt từ 16-18 điểm chuyển sang xã hội học; kế toán - kiểm toán có điểm khối A từ 15-18 chuyển sang bảo hộ lao động, xây dựng cầu đường, quy hoạch đô thị, khối D1 từ 15-19 điểm chuyển sang xã hội học; QTKD khối A từ 16-18 điểm chuyển sang toán - tin ứng dụng, khối D1 từ 15-18 điểm chuyển sang xã hội học; QTKD quốc tế khối A đạt từ 15-17 điểm chuyển sang khoa học môi trường, khối D1 từ 15-17 chuyển sang xã hội học. Đăng ký xét tuyển vào hệ CĐ được chuyển sang hệ ĐH như sau: Các ngành kế toán – kiểm toán, QTKD, tài chính tín dụng khối D1 đạt từ 15 điểm chuyển sang Việt Nam học, Trung – Anh, đạt từ 14 điểm chuyển sang Trung – Anh, khối A đạt từ 15 điểm chuyển sang quan hệ lao động; tiếng Anh (D1) đạt từ 14 điểm chuyển sang Trung – Anh. Hạn chót làm thủ tục chuyển ngành ngày 16-9. Thời gian nhập học NV2 từ ngày 17 đến 22-9.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090912011534256p0c1017/truong-dh-ton-duc-thang-cong-bo-diem-chuan-nguyen-vong-2.htm