Trường ĐH khối ngành sức khỏe tuyển sinh không vượt quá 8.000

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 32 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục ĐH.

Theo đó, các trường ĐH không được đào tạo quá 15.000 sinh viên chính quy. Riêng trường ĐH thuộc khối ngành sức khỏe phải đảm bảo quy mô tối đa thấp hơn, không quá 8.000 sinh viên hệ chính quy, trường khối ngành nghệ thuật không quá 5.000 sinh viên.

Các tiêu chí mới trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh cũng được đưa ra, dựa trên tỷ lệ sinh viên chính quy trên giảng viên quy đổi theo mỗi khối ngành chứ không dựa trên đội ngũ giảng viên chung của toàn trường.

Có 7 khối ngành gồm: y, dược; khoa học sự sống và khoa học tự nhiên; kỹ thuật - công nghệ; nghệ thuật; khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; kinh tế - văn hóa - xã hội; kinh doanh - tài chính ngân hàng - kế toán - luật. Mức quy đổi từ 10 - 25 sinh viên/giảng viên tùy theo từng khối ngành.

Thông tư cũng quy định các trường ĐH đang đào tạo CĐ bắt buộc phải giảm chỉ tiêu CĐ ít nhất 30% so với chỉ tiêu tuyển sinh trình độ này của năm 2015, tiến tới dừng tuyển sinh bậc CĐ trong trường ĐH trước năm 2020. Đồng thời chấm dứt tuyển sinh đào tạo bậc TCCN trong trường ĐH trước năm 2017.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1.2.2016.

Mỹ Quyên