Trường ĐH Đồng Nai dự kiến tuyển 3.100 chỉ tiêu

So với năm trước, năm nay trường dự kiến tăng 620 chỉ tiêu.

Trường ĐH Đồng Nai dự kiến tuyển 3.100 chỉ tiêu - Ảnh 1

Các ngành đào tạo đại học: 1200 chỉ tiêu

Sư phạm Toán học: Các môn xét tuyển: Toán - Lý – Hóa; Toán - Lý – Anh; chỉ tiêu: 70

Sư phạm Vật lí: Toán - Lý – Hóa; Toán - Lý – Anh; chỉ tiêu: 60

Sư phạm Hóa học: Toán - Lý – Hóa; Toán - Hóa – Anh; Toán - Hóa – Sinh; chỉ tiêu: 50

Sư phạm Sinh học: Toán - Hóa – Sinh; Toán - Lý – Sinh; chỉ tiêu: 50

Sư phạm Tiếng Anh: Toán - Văn – Anh; Toán - Lý – Anh (môn tiếng Anh hệ số 2); chỉ tiêu: 160

Sư phạm Ngữ văn: Văn - Sử - Địa; Văn - Sử - Anh; Toán - Văn – Anh; chỉ tiêu: 60

Sư phạm Lịch sử: Văn - Sử - Địa; Văn - Sử - Anh; chỉ tiêu: 50

Giáo dục Tiểu học: Toán - Lý – Hóa; Toán - Lý – Anh; Toán - Văn – Anh; Văn - Sử - Địa; chỉ tiêu: 120

Giáo dục Mầm non: Toán - Văn - Năng khiếu; Văn - Sử - Năng khiếu; chỉ tiêu: 120

Ngôn ngữ Anh: Toán - Văn – Anh; Toán - Lý – Anh (Anh văn hệ số 2); chỉ tiêu: 160

Kế toán: Toán - Văn – Anh; Toán - Lý – Anh; Toán - Lý – Hóa; chỉ tiêu: 100

Quản trị kinh doanh: Toán - Văn – Anh; Toán - Lý – Anh; Toán - Lý – Hóa; chỉ tiêu: 100

Tài chính ngân hàng: Toán - Văn – Anh; Toán - Lý – Anh; Toán - Lý – Hóa; chỉ tiêu: 100

Các ngành đào tạo cao đẳng: 1710 chỉ tiêu

Sư phạm Toán học: Toán - Lý – Hóa; Toán - Lý – Anh; chỉ tiêu: 90

Sư phạm hóa học: Toán - Lý – Hóa; Toán - Hóa – Anh; Toán - Hóa – Sinh; chỉ tiêu: 50

Sư phạm Ngữ văn: Văn - Sử - Địa; Văn - Sử - Anh; Toán - Văn – Anh; chỉ tiêu: 50

Sư phạm địa lý: Văn - Sử - Địa; Văn - Địa – Anh; chỉ tiêu: 50

Giáo dục công dân: Văn - Sử - Anh; Văn - Sử - Địa; Văn - Toán – Anh; chỉ tiêu: 50

Sư phạm Tiếng Anh: Toán - Văn – Anh; Toán - Lý – Anh (Anh văn hệ số 2); chỉ tiêu: 120

Giáo dục Tiểu học: Toán - Lý – Hóa; Toán - Lý – Anh; Toán - Văn – Anh; Văn - Sử - Địa; chỉ tiêu: 120

Sư phạm tin học: Toán - Văn – Anh; Toán - Lý – Anh; Toán - Lý – Hóa; chỉ tiêu: 50

Giáo dục Mầm non: Toán - Văn - Năng khiếu; Văn - Sử - năng khiếu; chỉ tiêu: 180

Sư phạm Âm nhạc: Toán - Văn - Năng khiếu; Văn - Anh - Năng khiếu; chỉ tiêu: 40

Giáo dục thể chất: Toán - Sinh - Năng khiếu; Toán - Lý - Năng khiếu (Năng khiếu hệ số 2); chỉ tiêu: 40

Tiếng Anh: Toán - Văn – Anh; Toán - Lý – Anh (Anh văn hệ số 2); chỉ tiêu: 160

Quản trị kinh doanh: Toán - Văn – Anh; Toán - Lý – Anh; Toán - Lý – Hóa; chỉ tiêu: 100

Kế toán: Toán - Văn – Anh; Toán - Lý – Anh; Toán - Lý – Hóa; chỉ tiêu: 100

Tài chính - Ngân hàng: Toán - Văn – Anh; Toán - Lý – Anh; Toán - Lý – Hóa; chỉ tiêu: 50

Quản lí đất đai: Toán - Lý – Anh; Toán - Lý – Hóa; Toán - Sinh – Hóa; chỉ tiêu: 50

Việt Nam học (VH du lịch): Toán - Lý – Anh; Toán - Văn – Anh; Toán - Lý – Văn; chỉ tiêu: 50

Công nghệ thông tin: Toán - Văn – Anh; Toán - Lý – Anh; Toán - Lý – Hóa; chỉ tiêu: 50

Khoa học môi trường: Toán - Lý – Hóa; Toán - Sinh – Hóa; Toán - Hóa – Anh; chỉ tiêu: 50

Công nghệ kỹ thuật điện -điện tử: Toán - Lý – Anh; Toán - Lý – Hóa; chỉ tiêu: 50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Toán - Lý – Anh; Toán - Lý – Hóa; chỉ tiêu: 50

Thư ký văn phòng: Toán - Văn – Anh; Toán - Lý – Anh; Toán - Lý – Văn; chỉ tiêu: 50

- Phương trức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Riêng các ngành sư phạm: Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia.

- Điểm trúng tuyển được tính theo ngành học và khu vực

- Môn năng khiếu của ngành Giáo dục mầm non: Hát, Kể chuyện, Đọc diễn cảm

- Môn năng khiếu của ngành Giáo dục thể chất: Chạy cự ly ngắn, Bật xa tại chỗ, Gập thân trên thang dóng.

- Thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục thể chất phải có sức khỏe tốt, không bị dị hình, dị tật, nam cao từ 1,65m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên.

- Môn Năng khiếu của ngành Sư phạm âm nhạc: Thẩm âm-Tiết tấu, Thanh nhạc.

- Ngành thi năng khiếu: 09/08/2015

Bạch Dương