Trường ĐH Đà Lạt tuyển 2.770 chỉ tiêu dự kiến

(TNO) Ngày 13.2, Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết dự kiến năm 2014 trường sẽ tuyển 2.770 chỉ tiêu; trong đó ở bậc ĐH tuyển 2.500 chỉ tiêu, bậc CĐ tuyển 270 chỉ tiêu.

Bậc CĐ không tổ chức thi tuyển, chỉ xét tuyển căn cứ điểm thi vào ĐH theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, trên cơ sở đơn đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Chỉ tiêu cụ thể các ngành như sau:

TT

Ký hiệu trường

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu (dự kiến)

Đào tạo Đại học

2.500

1

TDL

Toán học

D460101

A, A1

70

2

TDL

Sư phạm Toán học

D140209

A, A1

30

3

TDL

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

100

4

TDL

Sư phạm Tin học

D140210

A, A1

20

5

TDL

Vật lý học

D440102

A, A1

70

6

TDL

Sư phạm Vật lý

D140211

A, A1

25

7

TDL

Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A, A1

80

8

TDL

Kỹ thuật hạt nhân

D520402

A, A1

40

9

TDL

Hoáhọc

D440112

A

75

10

TDL

Sư phạm hóa học

D140212

A

25

11

TDL

Sinh học

D420101

B

65

12

TDL

Sư phạm Sinh học

D140213

B

25

13

TDL

Khoa học môi trường

D440301

A, B

90

14

TDL

Nông học

D620109

B

40

15

TDL

Công nghệ sinh học

D420201

A, B

95

16

TDL

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

A, B

50

17

TDL

Quản trị Kinh doanh

D340101

A, A1, D1

120

18

TDL

Kế toán

D340301

A, A1

100

19

TDL

Luật học

D380101

C

250

20

TDL

Xã hội học

D310301

C, D1

60

21

TDL

Văn hóa học

D220340

C, D1

50

22

TDL

Văn học

D220330

C

100

23

TDL

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

30

24

TDL

Lịch sử

D220310

C

80

25

TDL

Sư phạm Lịch sử

D140218

C

30

26

TDL

Việt Nam học

D220113

C, D1

60

27

TDL

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

C, D1

200

28

TDL

Công tác xã hội

D760101

C, D1

80

29

TDL

Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học)

D220213

C, D1

160

30

TDL

Quốc tế học

D220212

C, D1

50

31

TDL

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

200

32

TDL

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D1

30

Đào tạo cao đẳng

270

33

TDL

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

70

34

TDL

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A, A1

70

35

TDL

Công nghệ sau thu hoạch

C540104

A, B

60

36

TDL

Kế toán

C340301

A, A1

70

Gia Bình