Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) tham gia đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA

GD&TĐ - Hai chương trình đào tạo gồm Chương trình tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông và chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng của trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng được chọn để kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Hệ thống đảm bảo chất lượng các trường Đại học Đông Nam Á.

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) tham gia đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA - Ảnh 1

Từ ngày 12 - 14/10, đoàn đánh giá ngoài AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurane) tiến hành kiểm định chất lượng hai chương trình đào tạo tại trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng theo bộ tiêu chuẩn của Hệ thống đảm bảo chất lượng các trường Đại học Đông Nam Á.

Hai chương trình đào tạo được chọn để kiểm định ngoài gồm Chương trình tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông (Advanced Program in Electronic and Communication Engineering) và Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (Advanced Program in Embedded Systems).

Trường ĐH Bách khoa là cơ sở giáo dục thành viên đầu tiên của ĐH Đà Nẵng tiến hành đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Hiện ĐH Đà Nẵng chọn điều chỉnh một số chương trình đào tạo theo định hướng tiêu chuẩn của AUN. Chọn xây dựng theo tiêu chuẩn của AUN bởi đây cũng là cách mà mạng lưới các trường ĐH ASEAN nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo giữa các trường trong khu vực cũng như với các trường ĐH đối tác trên thế giới, từng bước góp phần thúc đẩy sự công nhận thành quả học tập và phát triển hợp tác giữa các trường ĐH trong khu vực ASEAN; là cơ hội để giúp các cơ sở giáo dục đại học biết được chương trình đào tạo của mình đã đạt đến cấp độ nào trên thang đánh giá của khu vực.

Được biết, bộ tiêu chuẩn của AUN-QA phiên bản 2 có 15 tiêu chuẩn với 68 tiêu chí, mỗi tiêu chí được đánh giá theo 7 mức từ mức 1 đến mức 7.

Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA không tập trung vào những đặc trưng riêng của từng chuyên ngành mà tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của một chương trình; tập trung vào những lĩnh vực mà bất kỳ chương trình đào tạo bậc ĐH nào cũng có như chuẩn đầu ra, khung chương trình, giảng viên và sinh viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng…