Trường đại học Thương mại chỉ tuyển các khối thi truyền thống

Theo báo cáo đề án tuyển sinh năm 2017 mà Trường ĐH Thương mại vừa gửi Bộ GD-ĐT, năm nay trường này vẫn chỉ tuyển sinh theo các khối thi truyền thống, gồm A, A1 và D1.

Trường đại học Thương mại chỉ tuyển các khối thi truyền thống - Ảnh 1

Phụ huynh và thí sinh xem điểm chuẩn dự kiến ở Trường ĐH Thương mại trong mùa xét tuyển dựa theo kết quả THPT quốc gia đầu tiên

Phương thức tuyển sinh của trường là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo từng tổ hợp môn thi, xét tuyển từ tổng điểm cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Ngoài ra, trường sẽ xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và các đối tượng xét tuyển thẳng khác theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành/nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh. Cụ thể như sau:

Ngành (chuyên ngành đào tạo)

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Kinh tế (Quản lý kinh tế)

D310101

A 00 , A 01 , D 01

300

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

D340301

A 00 , A 01 , D 01

350

Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)

D340404

A 00 , A 01 , D 01

250

Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử)

D340199

A 00 , A 01 , D 01

200

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế)

D340405

A 00 , A 01 , D 01

150

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)

D340101

A 00 , A 01 , D 01

350

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

D340101

A 00 , A 01 , D 03

100

Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)

D340101

A 00 , A 01 , D 04

100

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)

D340107

A 00 , A 01 , D 01

200

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

D340103

A 00 , A 01 , D 01

200

Marketing (Marketing thương mại)

D340115

A 00 , A 01 , D 01

250

Marketing (Quản trị thương hiệu)

D340115

A 00 , A 01 , D 01

200

Luật kinh tế (Luật kinh tế)

D380107

A 00 , A 01 , D 01

200

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại)

D340201

A 00 , A 01 , D 01

350

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

D340120

A 00 , A 01 , D 01

200

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

D310106

A 00 , A 01 , D 01

150

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)

* Tiếng Anh nhân hệ số 2

D220201

D 01

250

Tuy nhiên, trường sẽ chỉ nhận hồ sơ xét tuyển của những thí sinh có tổng điểm 3 môn thi thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển (gồm cả điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng) cao hơn tối thiểu 2,0điểm so với ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống.

Trong đề án này, trường cũng đã cung cấp thông tin điểm trúng tuyển của hai năm gần đây nhất (cũng đều xét theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia) để thí sinh tham khảo:

Ngành (chuyên ngành đào tạo)

Năm tuyển sinh 2015

Năm tuyển sinh 2016

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Nhóm ngành III

Kế toán

Tổ hợp xét tuyển A 00

Tổ hợp xét tuyển A 01

225

75

241

80

22,75

21,75

150

150

196

160

23,50

21,50

Quản trị nhân lực

Tổ hợp xét tuyển A 00

Tổ hợp xét tuyển A 01

185

65

204

70

21,50

21,25

125

125

107

84

22,50

20,75

Thương mại điện tử

Tổ hợp xét tuyển A 00

Tổ hợp xét tuyển A 01

150

50

162

60

21,75

21,50

100

100

98

101

23,00

21,25

Hệ thống thông tin quản lý

Tổ hợp xét tuyển A 00

Tổ hợp xét tuyển A 01

150

50

163

60

21,25

20,75

100

100

73

69

21,75

20,50

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)

Tổ hợp xét tuyển A 00

Tổ hợp xét tuyển D 01

375

125

392

141

22,00

21,75

200

200

185

161

22,75

21,25

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

Tổ hợp xét tuyển A 00

Tổ hợp xét tuyển D 03

75

75

76

78

21,00

19,50

75

75

51

35

21,25

21,00

Quản trị khách sạn

Tổ hợp xét tuyển D 01

200

210

21,00

200

137

21,00

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổ hợp xét tuyển D 01

200

202

21,00

200

154

20,75

Marketing (Marketing thương mại)

Tổ hợp xét tuyển A 00

Tổ hợp xét tuyển D 01

185

65

190

70

22,00

22,00

125

125

115

85

23,00

22,00

Marketing (Quản trị thương hiệu)

Tổ hợp xét tuyển A 00

Tổ hợp xét tuyển D 01

150

50

160

62

21,25

21,25

100

100

72

60

22,25

21,50

Luật kinh tế

Tổ hợp xét tuyển D 01

200

210

21,00

200

153

21,00

Tài chính - Ngân hàng

Tổ hợp xét tuyển A 00

Tổ hợp xét tuyển D 01

225

75

237

80

21,75

21,75

150

150

109

81

22,50

21.00

Kinh doanh quốc tế

Tổ hợp xét tuyển D 01

300

331