Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Năm 2008, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh các hệ: Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) chính qui với tổng chỉ tiêu 3.700 và các kỳ thi như sau: xem tại đây

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/tuyen-sinh/217063.asp