Trường Đại học quốc gia Moscow - Nga

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Tòa nhà trung tâm hùng vĩ của trường đại học Quốc gia Moscow nằm ngay trên đồi Sparrow, nó chi phối cả khu trường sở và ở đây có thể bao quát được toàn bộ quận Luzhniki của thành phố.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/thegioi/2009/01/24/095900/2224