Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tuyển sinh theo 02 phương thức.

Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

a. Điều kiện xét tuyển

- Tốt nghiệp THPT;

- Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tổ hợp môn xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) dự kiến đạt từ 15,0 điểm trở lên (Trường sẽ có thông báo chính thức ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào tháng 7/2024).

b. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải về từ website: http://bafu.edu.vn);

- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024;

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024;

- Bản sao hoặc bản phô tô công chứng giấy khai sinh;

- Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân.

Sinh viên Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ)

a. Điều kiện xét tuyển

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình học tập 5 học kỳ THPT (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 của lớp 12) đạt từ 6,0 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên) hoặc tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 23,0 điểm (01 môn chính nhân hệ số 2).

b. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại website: bafu.edu.vn);

- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024);

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024;

- Bản sao công chứng học bạ THPT;

- Bản sao hoặc bản phô tô công chứng giấy khai sinh;

- Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân.

Đồng phục Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Thời gian, cách thức nộp hồ sơ xét tuyển

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển dự kiến

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ

+ Đợt 1: Từ ngày 15/01/2024 đến 30/6/2024;

+ Đợt 2: Từ ngày 01/7/2024 đến 15/8/2024;

+ Các đợt tiếp theo (nếu có) sẽ thông báo công khai trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

+ Đợt 1: Thí sinh phải đăng ký bằng hình thức trực tuyến qua cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đăng ký xét tuyển thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024.

+ Các đợt xét tuyển bổ sung: Sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, trường hợp còn chỉ tiêu, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo xét tuyển bổ sung và công khai trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển online trên Website của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tại địa chỉ: http://bafu.edu.vn.

Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, Phường Bích Động, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Phương Anh

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/truong-dai-hoc-nong-lam-bac-giang-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2024-119883.htm