Trường đại học Nguyễn Huệ tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh cao học năm học 2013

QĐND Online - Trong 2 ngày 25 và 26- 5, Trường Đại học Nguyễn Huệ tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh cao học năm học 2013 cho gần 350 thí sinh đào tạo thạc sĩ ngành Nghệ thuật quân sự (Khóa 2) của trường và thạc sĩ các chuyên ngành: Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Kinh tế chính trị học, Quản lý giáo dục (Khóa 3) cho Học viện Chính trị.

Kể từ năm 2010 đến nay, Trường Đại học Nguyễn Huệ đã phối hợp với Học viện Chính trị tổ chức thành công 3 khóa tuyển sinh thạc sĩ các chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Kinh tế chính trị học; Quản lý giáo dục. Năm 2011, Trường Đại học Nguyễn Huệ chính thức được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ ngành Nghệ thuật quân sự.

NGUYỄN MINH ĐỨC