Trường Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới

Sáng 27/12, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.

Theo báo cáo tại Hội nghị, so với năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ được xác định đặt ra trong nghị quyết số 05/NQ-HĐTĐHLHN của Hội đồng trường ban hành năm 2022, Trường Đại học Luật Hà Nội đã căn bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra và tiếp tục đạt nhiều thành tích nổi bật trên các mặt công tác.

Cụ thể, Trường đã hoàn thiện các thủ tục và được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 về việc phê duyệt Đề án tổng thể "Tiếp tục xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật" để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong công tác đào tạo: kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đạt chỉ tiêu đề ra với chất lượng đầu vào rất cao, kết quả tuyển sinh cao học và nghiên cứu sinh tăng cao so với năm 2021.

Công tác nghiên cứu khoa học: hoạt động nghiên cứu khoa học triển khai đồng đều (bao gồm cả nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên) với nhiều thành tích đáng ghi nhận: số lượng hội thảo tăng hơn so với năm 2021; công tác nghiên cứu khoa học đã bám sát yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế, phục vụ công tác nghiên cứu ứng dụng và triển khai để phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và học tập trong Trường.

Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác quốc tế có nhiều khởi sắc, Trường tổ chức được nhiều đoàn ra và đón nhiều đoàn vào, góp phần huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ cho sự phát triển của Trường trong thời gian tới. Công tác tư vấn pháp luật, đào tạo ngắn hạn và thực hành nghề luật đã cơ bản đáp ứng yêu cầu mặc dù chưa có sự thay đổi mang tính đột phá. Đặc biệt, trong năm 2022, công tác tổ chức cán bộ đạt nhiều kết quả tích cực khi có 01 nhà giáo được phong học hàm Phó Giáo sư; tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, thu hút được một số tiến sĩ về công tác tại trường; tiếp tục ký hợp đồng thỉnh giảng với một số trường hợp, công tác rà soát bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý được đặc biệt quan tâm.

Các lĩnh vực công tác khác như: công tác thư viện, công nghệ thông tin phục vụ tương đối tốt cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Công tác tài chính đã có những chuyển biến tích cực với việc thực hiện quy chế chỉ tiêu nội bộ mới.

Ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và Nhà trường.

Ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và Nhà trường.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: báo cáo đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học, đánh giá chương trình đào tạo bị chậm so với Kế hoạch; công tác tham mưu tổng hợp còn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra và tiến độ; chất lượng các báo cáo công tác tuy có nhiều cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của cấp trên; công tác tham mưu của các đơn vị chức năng vẫn thiếu chủ động và chưa mạnh mẽ...

Do đó, trong năm 2023, Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương công việc; kịp thời, linh hoạt điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế nhưng vẫn thực hiện được đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; tận dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tổ chức triển khai kế hoạch công tác; chú trọng công tác tự kiểm tra, gắn với động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân nỗ lực đạt kết quả cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Tăng cường, củng cố tình đoàn kết gắn bó nội bộ bằng nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa, tạo nên khối thống nhất, đồng lòng chia sẻ khó khăn chung cũng như phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được xác định.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe và thảo luận các Báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và chương trình công tác, hoạt động của thanh tra nhân dân năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2023; Báo cáo công tác xây dựng thể chế nội bộ và công tác cán bộ năm 2022...

Tại Hội nghị, ông Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường yêu cầu trong thời gian tới, Trường cần tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ; hoàn thiện thể chế; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; triển khai việc tự đánh giá các chương trình đào tạo của nhà trường… Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; hoàn thành việc tự đánh giá và thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo sau đại học; tăng quy mô và phát triển thêm chương trình đào tạo chất lượng cao.

Tuy rằng còn nhiều thách thức đang đặt ra trong năm 2023, TS Chu Mạnh Hùng tin rằng đội ngũ viên giảng viên, viên chức, người lao động sẽ đồng lòng cùng Nhà trường vượt qua những khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm tới.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của các thầy cô giáo, viên chức, người lao động đã nỗ lực vượt khó, đoàn kết, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2022 vừa qua. Trong năm 2023, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên đề nghị tập trung mọi nguồn lực thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/9/2022; tiếp tục hoàn thiện thể chế nội bộ; xác định việc phát triển đội ngũ viên chức, đặc biệt là đội ngũ giảng viên cơ hữu cả về số lượng và chất lượng.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên cũng nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và khuyến khích công bố các quốc tế; tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để thu hút các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển theo chiến lược mà trường đã đề ra. Đặc biệt, cần tiếp tục đầu tư phát triển Phân hiệu, giúp Phân hiệu ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình, đóng góp nhiều hơn, thiết thực hơn cho sự phát triển chung của nhà trường.

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Phương Mai

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/truong-dai-hoc-luat-ha-noi-tiep-tuc-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-trong-thoi-gian-toi-post462972.html