Trường đại học không tham gia kiểm định chất lượng giáo dục sẽ bị xử lý

Theo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học sẽ rà soát, đánh giá năng lực của các Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) hiện có.

Trường đại học không tham gia kiểm định chất lượng giáo dục sẽ bị xử lý - Ảnh 1

Kiểm định sẽ nâng cao chất lượng của các trường. Ảnh internet.

Theo đó, việc đánh năng lực của từng trung tâm dựa vào việc tự đánh giá của trung tâm và đánh giá ngoài bởi các tổ chức đánh giá độc lập.

Căn cứ trên kết quả đánh giá, Cục Khảo thí và KĐCLGD (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp với các Trung tâm KĐCLGD đề xuất các giải pháp để tăng cường năng lực cho các trung tâm. Trung tâm nào không đáp ứng yêu cầu theo quy định sẽ được không được tiếp tục kiểm định. Cục Khảo thí và KĐCLGD chủ trì triển khai và báo cáo Lãnh đạo Bộ GD-ĐT kết quả thực hiện trước ngày 31-12.

Cục Khảo thí và KĐCLGD xây dựng kế hoạch, lộ trình KĐCLGD cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm cả cơ sở giáo dục đại học công lập và ngoài công lập. Đồng thời, khuyến khích các trường chủ động chuẩn bị điều kiện, tự nguyện tham gia kiểm định, nhằm minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng và xây dựng thương hiệu của trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ xác định rõ quyền lợi đối tượng các trường đạt kiểm định và chế tài cụ thể đối với các trường không tham gia hoặc không được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, lựa chọn khoảng từ 15 đến 20 trường trọng điểm để tăng cường đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trung tâm tăng cường cả về số lượng và chất lượng đối với các đội ngũ kiểm định viên KĐCLGD. Các cơ sở đào tạo kiểm định viện rà soát, điều chỉnh chương trình để đào tạo được các kiểm định viên có đầy đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất, bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm. Các trung tâm KĐCLGD tổ chức các khóa bồi dường, đào tạo lại để giúp các kiểm định viên đáp ứng yêu cầu đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá mới.

Đỗ Hòa