Trường đại học Dược Hà Nội kỷ niệm 55 năm thành lập

Ngày 12-11, Trường đại học Dược Hà Nội kỷ niệm 55 năm thành lập và phát triển (1961-2016) và 102 năm truyền thống đào tạo dược sĩ (1914- 2016). Với bề dày truyền thống, nhà trường đang phấn đấu trở thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020; là trung tâm nghiên cứu hàng đầu về công nghệ và khoa học dược trong cả nước.

Trường đại học Dược Hà Nội kỷ niệm 55 năm thành lập - Ảnh 1

Tiếp bước bề dày truyền thống của 102 năm đào tạo dược sĩ, 55 năm qua, Trường đại học Dược Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ tiên phong trong đào tạo nhân lực dược trình độ cao cho đất nước, với 14.200 dược sĩ, 2.685 dược sĩ chuyên khoa cấp I và chuyên khoa cấp II, 1.083 thạc sĩ và 131 tiến sĩ, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường hiệu quả hoạt động của ngành y tế.

Đến nay trường đã xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho tất cả các hệ đào tạo, bảo đảm theo năm định hướng chuyên ngành: công nghiệp dược, dược lâm sàng, tổ chức và quản lý kinh tế dược, dược liệu - dược học cổ truyền, bảo đảm chất lượng thuốc. Nhà trường đã ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại học, cao đẳng ngành dược và đã hoàn thiện dự thảo chuẩn đầu ra ngành dược trình độ thạc sĩ.

Những năm gần đây, Trường đại học Dược Hà Nội thực hiện gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với khoa học công nghệ, từng bước hướng tới một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước về chất lượng đào tạo và nghiên cứu - ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Năm năm qua trường đã thực hiên năm đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, 30 đề tài cấp bộ và tương đương; 166 đề tài cấp trường. Tích cực tham gia các hoạt động hướng tới cộng đồng và hệ thống y tế cơ sở như: góp phần trong công tác bảo tồn tài nguyên cây thuốc, quy hoạch vùng dược liệu; tư vấn về thông tin thuốc, cảnh báo tác dụng có hại của thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; đào tạo liên tục, đào tạo lại cho cán bộ y tế các tuyến…

Hướng tới mục tiêu “xây dựng Trường đại học Dược Hà Nội thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020, là một trung tâm nghiên cứu hàng đầu về công nghệ và khoa học dược trong cả nước”, nhà trường xác định bốn chương trình chiến lược cụ thể. Đó là, rà soát, đổi mới chương trình đạo tạo dựa trên chuẩn năng lực dược sĩ; đổi mới tổ chức đào tạo, phương pháp dạy – học, cách thức lượng giá, quản lý chất lượng… đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện và hướng tới hội nhập với khu vực và thế giới.

Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tập trung vào nghiên cứu ứng dụng, mở rộng các mô hình liên kết nghiên cứu Viện-Trường; Doanh nghiệp-Trường, từng bước hướng tới phát triển thành trường đại học nghiên cứu, lấy nghiên cứu làm mũi nhọn. Xây dựng đội ngũ giảng viên, chuyên viên và cán bộ quản lý chuẩn về chất, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời kỳ mới. Tăng cường và hiện đại hóa cơ sở vật chất và trang thiết bị, thúc đẩy tiến độ tự án Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở Bắc Ninh.