Trường Đại học Đồng Tháp công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Đồng Tháp dự kiến tuyển sinh 5.000 chỉ tiêu với hơn 40 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.

Trường Đại học Đồng Tháp là trường đại học công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04/9/2008 về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp.

Năm 2024, Trường Đại học Đồng Tháp dự kiến tuyển sinh 5.000 chỉ tiêu với hơn 40 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, 01 ngành cao đẳng Giáo dục mầm non.

Phương thức xét tuyển

Các ngành đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp

Lưu ý:

- Môn năng khiếu do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức.

- Tổ hợp A04, A05, B02 không xét tuyển theo mã phương thức 100.

- Tổ hợp C15, D90 không xét tuyển theo mã phương thức 200.

- Mã phương thức 402 không sử dụng tổ hợp để xét tuyển, chỉ xét điểm của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2024.

Ngọc Châm

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/truong-dai-hoc-dong-thap-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2024-119614.htm