Trường chuẩn Quốc gia: Thêm tiêu chí thân thiện, tích cực

TP - Một trong những tiêu chuẩn để một trường được công nhận là trường THPT, THCS đạt chuẩn quốc gia là trường đó phải được đánh giá xếp loại tốt trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Đây là một trong những nội dung mới so với quy định trước đây (từ năm 2001) của quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia mà Bộ GD&ĐT vừa ban hành. Một tiêu chuẩn mới của quy chế này là đảm bảo các điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá; Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được sử dụng máy vi tính trong công tác, học tập. Các tiêu chuẩn về xếp loại học lực của học sinh giữa quy chế mới và quy chế cũ về cơ bản vấn được giữ nguyên (học sinh xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, yếu kém không quá 5%, học sinh lưu ban và bỏ học không quá 6%).