Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai nhận chứng nhận chất lượng đào tạo

Ngày 27-2, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai đã tổ chức lễ kỷ 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 và nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng về chương trình đào tạo ở 4 bộ ngành học gồm: Điều dưỡng, Phục hồi chức năng, Xét nghiệm và Dược

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202402/truong-cao-dang-y-te-dong-nai-nhan-chung-nhan-chat-luong-dao-tao-e524be3/