Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy II mời thầu

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy II tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu trong nước các gói thầu...

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy II tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu trong nước các gói thầu sau đây bằng nguồn vốn Ngân sách và nguồn thu sự nghiệp của trường: - Gói số 1: Trang bị máy chủ, máy tinh, máy chiếu cho phòng học chuyên môn ( vốn NS). - Gói số 2 : Trang bị tài sản cho phòng thực hành vi tính (vốn SN). - Gói số 3: Trang bị máy kéo thép, máy đo dạc định vị và các thiết bị khác cho ngành công trình( vốn NS). Các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh các gói thầu nói trên đăng ký và mua hồ sơ tại Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II- Địa chỉ số 33 đường Đào Trí, phường Phú Mỹ, Q7, TP HCM - ĐT: (08) 37850276 từ ngày 17/9/2009 -18/9/2009( trong giờ hành chính). Giá bán 1 bộ hồ sơ : 300.000 đồng ( Ba trăm ngàn đồng chẵn) Khi đến liên hệ mang theo CMND và giấy giới thiệu của đơn vị.