Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương hội đàm với Lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria

Chiều 24/4, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã có cuộc hội đàm trực tuyến với đồng chí Ủy viên Trung ương phụ trách Đối ngoại Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc (FLN) cầm quyền Algieria, Mourad Lamoudi. Đồng chí Tổng Bí thư Đảng FLN Abdelkrim Benmbarek cùng dự Hội đàm.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/truong-ban-doi-ngoai-trung-uonghoi-dam-voi-lanh-dao-dang-mat-tran-giai-phong-dan-toc-algeria-118548.htm