Trước tháng 10-2024, phải hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đến nay đã hoàn thành khoảng 60% nhiệm vụ, nhưng 40% còn lại đều rất khó, nhạy cảm…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã diễn ra chiều 28-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu, trước tháng 10-2024 phải hoàn thành sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã.

Tính đến ngày 31-12-2023, tất cả 56/56 tỉnh, thành phố có đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 đã gửi phương án tổng thể đến Bộ Nội vụ.

Hiện các địa phương đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp để tổ chức lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND các cấp theo quy định để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Tổng số ĐVHC cấp huyện thực hiện sắp xếp là 50 đơn vị bao gồm 11 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 16 đơn vị khuyến khích và 23 đơn vị liền kề. Sau sắp xếp, dự kiến giảm 14 đơn vị.

Trong khi đó, tổng số ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp nhưng địa phương đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù là 19 đơn vị.

Đối với cấp xã, tổng ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.243 đơn vị, bao gồm 738 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 109 đơn vị khuyến khích và 396 đơn vị liền kề. Sau sắp xếp dự kiến giảm 619 đơn vị.

Tổng số ĐVHC thuộc diện phải sắp xếp nhưng địa phương đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù là 515 đơn vị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2025 phải hoàn thành trước tháng 10-2024 để các địa phương kịp chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong đó cấp cơ sở thực hiện trong quý I/2025..

Phó Thủ tướng ước lượng, đến nay khoảng 60% nhiệm vụ đã được hoàn thành nhưng những nhiệm vụ còn lại đều rất khó, nhạy cảm, đụng chạm đến chế độ, chính sách nên phải làm kỹ. Thời gian còn lại không còn nhiều, đòi hỏi các thành viên Ban Chỉ đạo phải tận tâm, cố gắng, tích cực hơn.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/truoc-thang-10-2024-phai-hoan-thanh-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-xa-post568412.antd