Trước sau gì...

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Bà mẹ là một góa phụ trẻ nói với cô con gái:- Con lên phòng khách chào người ấy đi con. Người ấy là Việt kiều mới về thăm quê và rất muốn biết mặt con.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/6/1/241993.tno