Trước ngày hiệp định trục xuất có hiệu lực

    4 đăng lạiGốc

    Hiệp định về nhận trở lại công dân Việt Nam giữa Việt Nam và Mỹ ký kết vào ngày 22-1-2008 sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký kết.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/216126.asp