Trước ngày 6-6 hoàn thiện quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ

Ngày 23-5, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nghe các thành viên Hội đồng Quy hoạch tỉnh và Công ty TNHH Roland Berger (đơn vị tư vấn) báo cáo kết quả rà soát chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 trong phương án bổ sung khoanh vùng đất đai.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo đơn vị tư vấn, thời gian qua, đơn vị đã cập nhập, điều chỉnh một số nội dung góp ý, đề xuất của địa phương, sở, ngành. Tuy nhiên, liên quan đến phương án bổ sung khoanh vùng đất đai còn 3 nội dung cần phải làm rõ theo yêu cầu.

Một là, rà soát chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 trong phương án bổ sung khoanh vùng.

Hai là, ranh các khu, cụm công nghiệp; đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch Cụm công nghiệp ô tô Đô Thành và Cụm công nghiệp Trị An; đề xuất vị trí Khu công nghệ thông tin tập trung và Khu đổi mới sáng tạo trong quy hoạch tỉnh.

Ba là, đề xuất danh mục các dự án sân golf, bến thủy nội địa, cấp nước nông thôn.

Tại buổi làm việc, các địa phương, sở, ngành đã báo cáo, giải trình chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất dự kiến đề xuất trong quy hoạch tỉnh và phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Cũng theo báo cáo của các đơn vị, một số nội dung góp ý, đề nghị chỉnh sửa vẫn chưa được thực hiện, được cập nhật trong báo cáo quy hoạch tỉnh.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo các nội dung chỉ tiêu sử dụng đất cần làm rõ. Ảnh: Hoàng Lộc

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo các nội dung chỉ tiêu sử dụng đất cần làm rõ. Ảnh: Hoàng Lộc

Kết luận buổi làm việc, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường và các đơn vị liên quan làm việc với đơn vị tư vấn giải trình, hoàn thiện báo cáo quy hoạch tỉnh trước ngày 6-6 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với ranh Khu công nghiệp Long Đức 3, Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp và Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn, yêu cầu UBND huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ xác định chính xác vị trí, đơn vị hành chính đến cấp xã của khu công nghiệp và có văn bản gửi Sở Kế hoạch và đầu tư và đơn vị tư vấn cập nhật Quy hoạch tỉnh trước ngày 26-5.

Bên cạnh đó, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm, thời gian hoàn thành đối với các sở, ngành, địa phương liên quan đến chỉ tiêu sử dụng đất của các dự án cần làm rõ.

“Do thời gian còn lại không nhiều, tôi đề nghị các sở, ban, ngành khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và đầu tư để báo cáo, giải trình, hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Kế hoạch và đầu tư. Sở Kế hoạch và đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 6-6-2024” - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Hoàng Lộc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202405/truoc-ngay-6-6-hoan-thien-quy-hoach-tinh-de-trinh-thu-tuong-chinh-phu-69b3a0a/