Trước Đền Phạm Ngũ Lão

Người trong trẻo như senNgười cương cường như nướcNgười trầm mặc như mâyTừ bảy trăm năm trước

Tiếng rền vang sát Thát
Lửa kinh hoàng Chương Dương
Đầu Toa Đô áo phủ
Sóng gầm Hàm Tử Quan

Lặng thầm tre đan sọt
Giáo xuyên đùi như không
Mà tung hoành vạn dặm
Vang hịch truyền Quốc công

Thân hoành ngang giáo sắc
Trí ngưu đẩu biên thùy
Giang san ngày bắt giặc
Gan vàng mối an nguy

Buổi thơ ngâm ải Bắc
Giảng Võ Đường đêm trăng
Đêm binh lui Vạn Kiếp
Se sắt thành Thăng Long

Vào chết tìm đất sống
Tên bay lạnh ống đồng
Bận gì kia tước lộc
Chỉ vuông tròn non sông

Lỡ đâu làm lợi giặc
Thà chịu tội riêng mình
Lão tướng quân đầu bạc
Còn kinh động Chiêm Thành

Ai Lao quỳ voi trận
Đất Chiêm Thành mây bay
Trần triều in sử sách
Bia, bảng còn ghi đây

Hưng Yên đất thơm cây
Phù Ủng mang mang gió
Vẳng lời Phạm tướng quân
Xanh trên từng lá cỏ.

Phùng Văn Khai