Trước 31/5, các quận, huyện phải lên danh sách các tuyến phố cấm để xe, không KD buôn bán trên hè phố

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của TP về quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường, ngày 20/5/2008, Ban chỉ đạo 197 TP vừa có Kế hoạch số 01 gửi các sở ngành, quận huyện…

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=62307